Energieprestatieregelgeving

voor nieuwbouw en renovatie

 

Link naar de website van de Vlaamse Overheid klik hier

 

Wat is eigenlijk EPB ?

 

EPB is een nieuwe regelgeving op het vlak van isolatie, ventilatie, zonne-energie, verwarming,...Deze reeks van strengere eisen moeten bijdragen tot een lager energieverbruik en een gezond binnenklimaat. De EPB- eisen zijn er om een zeker niveau van thermische isolatie, energieprestatie en ventilatievermogen te halen.

Voor gebouwen bestaan er drie verschillende EPB- eisen.

 

De EPB- eisen voor de woningbouw zijn :

·        Binnenklimaateisen

·        Energieprestatie-eisen

·        Thermische isolatie-eisen

 

 

In het E- peil en het K- peil , zijn de waarden vastgelegd waaraan de woningen moeten voldoen.

Het E-peil geeft een overzicht van het totale energieverbruik van de woning en haar technische installaties in standaardomstandigheden.

Hoe lager het E- peil, hoe energiezuiniger het gebouw ontworpen werd.

 

Het K-peil staat voor het isolatiepeil of het niveau van thermische isolatie van het gebouw. Het houdt rekening met de warmteverliezen doorheen de buitenschil zijnde: muren, daken, vloeren, vensters,... en met de compactheid van het gebouw.

Hoe lager het K-peil, hoe beter het gebouw geïsoleerd is en hoe minder warmteverliezen er optreden.

 

De architect of/en EPB verslaggever berekenen de waarden. Men geeft bij de berekening een waardering aan alle factoren die een invloed hebben op het EPB.

 

 

 

Wanneer moet men aan de EPB-wetgeving voldoen?

 

Sinds 1 januari 2006 moet de bouwheer bij een bouwaanvraag ervoor zorgen, dat de woning voldoet aan de EPB- regelgeving. Deze is geldig voor zowel nieuwbouw als voor grote verbouwingen van bestaande huizen maar eveneens ook voor industriële gebouwen, kantoren, scholen, rusthuizen, ziekenhuizen…

 

De regelgeving is dus van toepassing op elk gebouw dat verwarmd of gekoeld wordt voor mensen die er werken, wonen, ontspannen...en dit voor gebouwen waarvan de bouwaanvraag werd ingediend na 1 januari 2006.